Bảng báo giá thuê sản phẩm
phần mềm RentalShop

Báo giá 1
VUI LÒNG CHỌN KẾ HOẠCH THUÊ
1 THÁNG
3 THÁNG
6 THÁNG
12 THÁNG (10% off)
GÓI THỬ NGHIỆM
Dành cho khách hàng trải nghiệm
sản phẩm trong 2 tuần
GÓI THỬ NGHIỆM
Dành cho khách hàng trải nghiệm
sản phẩm trong 2 tuần
GÓI THỬ NGHIỆM
Dành cho khách hàng trải nghiệm
sản phẩm trong 2 tuần
GÓI THỬ NGHIỆM
Dành cho khách hàng trải nghiệm
sản phẩm trong 2 tuần
Free Free Free Free
 • Ứng dụng mobile (iPhone và Android)
  Ứng dụng mobile (iPhone và Android)
  Ứng dụng mobile (iPhone và Android)
  Ứng dụng mobile (iPhone và Android)
 • 1 Tài khoản đăng nhập
  1 Tài khoản đăng nhập
  1 Tài khoản đăng nhập
  1 Tài khoản đăng nhập
 • 30 order
  30 order
  30 order
  30 order
 • 0 Chi nhánh
  0 Chi nhánh
  0 Chi nhánh
  0 Chi nhánh
 • 0 Website quản lý bán hàng
  0 Website bán hàng
  0 Website bán hàng
  0 Website bán hàng
 • Hỗ trợ 24/7
  Hỗ trợ 24/7
  Hỗ trợ 24/7
  Hỗ trợ 24/7
GÓI CĂN BẢN
Dành cho khách hàng có 1 cửa hàng.
GÓI CĂN BẢN
Dành cho khách hàng có 1 cửa hàng.
GÓI CĂN BẢN
Dành cho khách hàng có 1 cửa hàng.
GÓI CĂN BẢN
Dành cho khách hàng có 1 cửa hàng.
đ150,000 đ450,000 đ900,000 đ1,620,000
 • Ứng dụng mobile (iPhone và Android)
  Ứng dụng mobile (iPhone và Android)
  Ứng dụng mobile (iPhone và Android)
  Ứng dụng mobile (iPhone và Android)
 • 2 Tài khoản đăng nhập
  2 Tài khoản đăng nhập
  2 Tài khoản đăng nhập
  2 Tài khoản đăng nhập
 • Không giới hạn
  Không giới hạn
  Không giới hạn
  Không giới hạn
 • 0 Chi nhánh
  0 Chi nhánh
  0 Chi nhánh
  0 Chi nhánh
 • 0 Website quản lý bán hàng
  0 Website bán hàng
  0 Website bán hàng
  0 Website bán hàng
 • Hỗ trợ 24/7
  Hỗ trợ 24/7
  Hỗ trợ 24/7
  Hỗ trợ 24/7
 • + 50.000đ/1 tài khoản
  + 50.000đ/1 tài khoản
  + 50.000đ/1 tài khoản
  + 50.000đ/1 tài khoản
GÓI CAO CẤP
Dành cho khách hàng có nhiều chi nhánh.
GÓI CAO CẤP
Dành cho khách hàng có nhiều chi nhánh.
GÓI CAO CẤP
Dành cho khách hàng có nhiều chi nhánh.
GÓI CAO CẤP
Dành cho khách hàng có nhiều chi nhánh.
CONTACTCONTACTCONTACTCONTACT
 • Ứng dụng mobile (iPhone và Android)
  Ứng dụng mobile (iPhone và Android)
  Ứng dụng mobile (iPhone và Android)
  Ứng dụng mobile (iPhone và Android)
 • 6 Tài khoản đăng nhập
  6 Tài khoản đăng nhập
  6 Tài khoản đăng nhập
  6 Tài khoản đăng nhập
 • Không giới hạn
  Không giới hạn
  Không giới hạn
  Không giới hạn
 • 3 Chi nhánh
  3 Chi nhánh
  3 Chi nhánh
  3 Chi nhánh
 • 1 Website quản lý bán hàng
  1 Website bán hàng
  1 Website bán hàng
  1 Website bán hàng
 • Hỗ trợ 24/7
  Hỗ trợ 24/7
  Hỗ trợ 24/7
  Hỗ trợ 24/7
 • + 50.000đ/1 tài khoản
  + 50.000đ/1 tài khoản
  + 50.000đ/1 tài khoản
  + 50.000đ/1 tài khoản

Thông tin gia hạn tài khoản

Liên hệ: Trình Trần

Số điện thoại: +84 0764774647

THÔNG TIN SỐ TÀI KHOẢN

 • Tên chủ tài khoản: TRẦN ĐỨC TRÌNH
 • Số tài khoản: 31010000956546
 • Ngân hàng BIDV Tân Bình