Bảng báo giá thuê sản phẩm
phần mềm RentalShop

Báo giá 1
GÓI 1 TÀI KHOẢN
Khách hàng dùng đầy đủ các tính năng nhưng chỉ với 1 tài khoản
Free
 • Data Storage

  Ứng dụng mobile (iPhone và Android)
 • Data Storage

  1 Tài khoản đăng nhập
 • Data Storage

  Không giới hạn
 • MySQL Databases

  0 Chi nhánh
 • Daily Backup

  0 Website quản lý bán hàng
 • Free Domains

  Hỗ trợ 24/7
 • Free Domains

GÓI +N TÀI KHOẢN
Dành cho khách hàng muốn có nhiều tài khoản.
đ50,000
 • Data Storage

  Ứng dụng mobile (iPhone và Android)
 • Data Storage

  1 Tài khoản đăng nhập
 • Data Storage

  Không giới hạn
 • MySQL Databases

  0 Chi nhánh
 • Daily Backup

  0 Website quản lý bán hàng
 • Free Domains

  Hỗ trợ 24/7
 • Free Domains

  + 50.000đ/1 tài khoản

Thông tin gia hạn tài khoản

Liên hệ: Trình Trần

Số điện thoại: +84 0764774647

THÔNG TIN SỐ TÀI KHOẢN

 • Tên chủ tài khoản: TRẦN ĐỨC TRÌNH
 • Số tài khoản: 31010000956546
 • Ngân hàng BIDV Tân Bình